OSLOBOĐENJE,

04.11.2004

Neispunjeni ciljevi fiskalne politike

Autori: S.ŠEHERĆEHAJIĆ

Predloženo smanjenje budžeta za oko 67 miliona KM l Vlada nije iskoristila mehanizme kojima bi poboljšala priliv budžetskih sredstava Vlada FBiH uputila je u parlamentarnu proceduru Nacrt izmjena i dopuna federalnog budžeta za ovu godinu, kojim je predvideno smanjenje budžeta sa milijardu i 250 miliona KM na milijardu i 183 miliona KM. Predstavnicki dom ce ovaj dokument razmatrati u drugoj polovini novembra, saznajemo u federalnom Parlamentu. Nacrt rebalansa još nije razmatrao Odbor za finansi .....