GENERALNI SERVIS ONASA,

13.05.2001

U FAZI IMPLEMENTACIJE 725 MILIONA USD SREDSTAVA ZA OBNOVU U FBIH

Autori: ONASA

SARAJEVO, 13. MAJA (ONASA) Prema podacima Federalnog koordinacionog odbora za obnovu i rekonstrukciju, medunarodna zajednica je u periodu od 1.1. 1996. do 31.12.2000. godine osigurala 3,447 milijardi USD za realizaciju 5.425 projekata obnove i rekonstrukcije u Federaciji BiH (FBiH). Od ovih sredstava je realizovano 2,722 milijardi USD ili 78,95 odsto, dok se preostala sredstva u iznosu od 725 miliona USD nalaze u fazi implementacije.Od ukupnog iznosa osiguranih sredstava, na grant bespovratna sr .....