GENERALNI SERVIS ONASA,

14.05.2001

U P/GKFBIH OSNOVANO UDRUŽENJE OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA FBIH

Autori: ONASA

SARAJEVO, 14. MAJA (ONASA) U Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH (P/GKFBiH) osnovano je Udruženje osiguravajucih društava FBiH, za cijeg predsjednika je izabran Damir Lacevic, clan Uprave Bosna reosiguranje d.d. Sarajevo, navodi se u informaciji za medije iz P/GKFBiH.Ciljevi formiranja Udruženja su višestruki, a ogledaju se prvenstveno u stvaranju pogodnog ambijenta za djelatnosti osiguranja kako sa aspekta rada društava za osiguranje, tako i sa aspekta pružanja široke ponude osigurava .....