OSLOBOĐENJE,

06.11.2004

Partnerstvo javnog i privatnog sektora kljuc za oslobadanje snage poduzetništva l Privatni sektor u BiH marginaliziran

Tri izazova za veću slobodu poduzetništva

Autori: B.SIMIĆ

Siromaštvo u zemljama u razvoju može se eliminisati razvojem privatnog sektora, a oslobadanje snage poduzetništva jedan je od kljucnih ciljeva na tom putu. Pritom, najvažniju ulogu ima partnerstvo javnog i privatnog sektora. Ovo su kljucni akcenti izvještaja "Oslobadanje snage poduzetništva - biznis u funkciji siromašnih", koji je u petak u Sarajevu prezentirao Razvojni program Ujedinjenih nacija. Neformalni sektor Izvještaj je narucio generalni sekretar Kofi Anan, a sadrži mjere i preporuke .....