GENERALNI SERVIS ONASA,

12.03.2001

INICIJATIVA OHR-A: FORMIRANJE EKONOMSKE REGIJE PODRINJE

Autori: ONASA

GORAŽDE, 12. MARTA (ONASA) U organizaciji Radne grupe za rekonstrukciju i povratak (RRTF) OHR-a u Goraždu je održan inicijativni sastanak za izradu i realizaciju projekta ekonomskog uvezivanja gradova Podrinja, konkretnije Goražda, Foce i Višegrada, javio je dopisnik Agencije ONASA. "Time bi se stvorile jace osnove za pokretanja privrede, a onda i stvorili uvjeti za realiziranje krajnjeg cilja projekta ostvarenje samoodrživosti povratka", pojasnio je Ricard Ots, predstavnik OHR-a.Predstavnici op .....