GENERALNI SERVIS ONASA,

29.03.2001

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA "KONIS" D.J.L.

Autori: ONASA

PRILOG KOJI JE KANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU SARAJEVO DOSTAVILA ZA OBJAVU U PRIVREDNOM SERVISU AGENCIJE ONASA, 29.03.2001.Na osnovu clana 3. i 5. Pravilnika o postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda (tender) u velikoj privatizaciji ("Slu┼żbene novine FBiH" br. 21/00 i 36/00), te Zakljucka Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo br. 21-01-19-165/01 od 26.03.2001. godine, Kantonalna agencija za privatizaciju objavljuje: JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA(prodaja ka .....