NEZAVISNE NOVINE,

06.11.2004

Novac oduzet HDZ-u ide djeci s posebnim potrebama

Autori: M.RENER

Komisija Srednjobosanskog kantona odabrala je 14, a Livanjskog kantona dva projekta u koje ce biti utrošena sredstva oduzeta od HDZ-a zbog neusvajanja Zakona o osnovnom i sredn jem obrazovanju. Ovu obavezu koju je OHR nametnuo 24. jula ove godine još nije izvršio Zapadnohercegovac ki kanton. U Sekretarijatu Livanjskog kantona kazali su da ce novac biti upotrijebljen za adaptaciju i uredenje centara za pomoc djeci s posebnim potrebama u Drvaru i Tomislavgradu, te da iduce sedmice Vlada ovog kanto .....