GENERALNI SERVIS ONASA,

04.10.2001

PONUDA-POTRAŽNJA

Autori: ONASA

1. ROCCO IMAGEN Y DESARROLLO. S.L., španska firma, nudi:industrijsku reprografiju, digitalne štampace,izradu postera i graficki dizajn.Adresa: ROCCO IMAGEN Y DESARROLLO. S.L., C/Albasanz, 14-3 Bis, 28037 Madrid, ŠpanijaE-mail: reccoŽrecco.jazztel.esTel.: + 34 91 754 00 26, fax: + 34 91 754 16 05, kontakt-osoba: Javier Carrascosa.2. ADAX INTERNATONAL D.O.O., slovenska trgovinska firma, nudi:americke mjerace za šecer u krvi (glukometre) licencne testne listice za mjerenje ipomoc pri izvozu roba n .....