GENERALNI SERVIS ONASA,

12.10.2001

SARAJEVO: OSNIVA?KA SKUPŠTINA ASOCIJACIJE BAISPA

Autori: ONASA

SARAJEVO, 12. OKTOBRA (ONASA) Spre?avanje nelojalne konkurencije, zaštita krajnjih korisnika, poboljšanje konekcije za klijente, objedinjavanje standarda ISP-a (Internet sarvice provider) na cijelom podru?ju BiH, neki su od ciljeva navedenih u radnom materijalu Statuta BaISPA-e pripemljenom za osniva?ku skupštinu koja se danas održava u Sarajevu."Prema Statutu, BaISPA bi bila udruženje gra?ana sa prioritetnim zadatkom što kvalitetnijeg strukovnog uvezivanja davaoca Internet usluga na podru?ju Bi .....