OSLOBOĐENJE,

19.04.2015

Stručna saradnica za komunikaciju i informisanje u kantonalnom Centru za socijalni rad i menadžerica programa za zaštitu djece Save the Children govore za Oslobođenje o problemima djece koja žive i/ili rade na ulici, te potencijalnim rješenjima ovog problema

NA ULICAMA SARAJEVA PROSE DJECA IZ MODRIČE

Autori: SEAD VEGARA

U KSu postoji velild problem sa djecom koja žive i/ili rade na ulici Susrećemo ih skoro na svakom koraku... Koje mjere poduzima kantonalni Centar za socijalni rad da se to spriječi? POTURKOVIĆ: Generalno, Centar može postupati samo u okvfru svojih ingerencija koje su normirane u Konvenciji o pravima djeteta u Porodičnom zakonu FBiH i Zakonu o socijalnoj zaštiti KSa. Centar u primjerima koje ste naveli nastoji identificfrati dijete i ostvariti kontakt, što često predstavlja problem. Jer, kada se .....