GENERALNI SERVIS ONASA,

23.10.2001

PONUDA POTRAŽNJA

Autori: ONASA

1.GLOG-INDUSTRIJA LESNI OBRAT GODOVIC, slovensko proizvodno preduzece, nudi: proizvode i poluproizvode od masivnog drveta za proizvodnju namještaja i drvne galanterije drvene ploce raznih dimenzija. Adresa: GLOG-INDUSTRIJA LESNI OBRAT GODOVIC, Godovic 152, 5275 Godovic, SlovenijaE-mail: joze.rupnikŽglog-ind.si Tel.:+ 386 5 37 37 010, fax: + 386 5 37 47 050. 2. SINTUR Spotka z o.o., Zaklad Ptracy Chronionej, poljska firma-proizvodac elektromašina, uredaja i dijelova za elektricne i plinske štedn .....