GENERALNI SERVIS ONASA,

19.09.2001

KAP SARAJEVO: JAVNI POZIV ZA PRODAJU 67% "MODNE KONFEKCIJE"

Autori: ONASA

PRILOG KOJI JE KANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU (KAP) SARAJEVO DOSTAVILA ZA OBJAVU U PRIVREDNOM SERVISU AGENCIJE ONASA, 19.09. 2001. Na osnovu clana 19. i clana 11. stav 3. Zakona o privatizaciji preduzeca ("Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 27/97 i 8/99.), clanova 88. do 92. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeca ("Slu┼żbene novine Federacije BiH" br. 19/99. 15/99, 32/99, 36/99, 48/99, 5/00 i 7/00) i Odluke Upravnog odbora Kantonalne agencij .....