GENERALNI SERVIS ONASA,

18.09.2001

KAP SARAJEVO: JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA "UNIS BIOKOVO"

Autori: ONASA

PRILOG KOJI JE KANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU (KAP) SARAJEVO DOSTAVILA ZA OBJAVU U PRIVREDNOM SERVISU AGENCIJE ONASA, 18.09. 2001. Na osnovu clana 3. i 5. Pravilnika o postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda (tender) u velikoj privatizaciji ("Slu┼żbene novine FBiH" br. 21/00), i Zakljucka Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo br. 21-01-19-706 od 18.03.2001. godine, Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo, objavljuje: JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA(prod .....