OSLOBOĐENJE,

04.08.2015

Neophodno je da osoba koja bude na mjestu direktora OSA u potpunosti ispunjava stručne i profesionalne kriterije koji uključuju i sposobnost saradnje kako unutar BiH, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou

OSMANAGIĆ NIJE JEDINI KANDIDAT ZA Dl REKTORA OSA

Autori: VILDANA SELIMBEGOVIĆ

• Koju biste ocjeim dali sebi kao predsjedatelju, a koju Vijeću ministara kao cjelini za prvih 100 dana vlasti? Zadovoljan sam dosadašnjim radom Vijeća ministara BiH. Usvojili smo, za nešto više od tri mjeseca našega rada, oko 500 različitih materijala, uključujući i Ekonomsku reformsku agendu. Time smo značajno dinamizirali evropski put Bosne i Hercegovine, pokrenuli potrebne reforme i definirali okvir ekonomskog oporavka i rasta te usvojili strategije za borbu protivkorupcije i jačanje vladavi .....