DANI,

28.08.2015

Od kraja jula Dom zdravlja Maglaj ima novi izgled, bolji od onog iz 2014. kada ga je gotovo odnijela katastrofalna poplava. Novac za obnovu je došao od EU Programa za oporavak od poplava i raznih donatora. Ovaj, ali i ostali domovi zdravlja u BiH, žive od građana koji tokom svog radnog vijeka izdvajaju poveliki novac za zdravstvenu zaštitu. Da li im se to vraća na pravi način?

I bi donacija

Autori: DARKO OMERAGIĆ

Ljudski život nema cijenu, ali zdravlje ima i to vrlo konkretnu, što se vidi po godišnjim budžetima kantonalnih i entitetskih zavoda zdravstvenih osiguranja, transferima prema domovima zdravlja i bolnicama, ali i platnim listama svih zaposlenih na kojima piše koliko novca izdvajamo za zdravstveno osiguranje. Tako, na primjer, Zavod zdravstvenog osiguranja (ZZO) Kantona Sarajevo godišnje na raspolaganju ima oko 340 miliona KM, a ZZO Tuzlanskog kantona oko 190 miliona. To su ujedno dva najmnogolju .....