GENERALNI SERVIS ONASA,

27.09.2001

GRA?ENJE OSNOVE STATISTI?KOG SISTEMA U BIH

Autori: ONASA

SARAJEVO, 27. SEPTEMBRA (ONASA) Provo?enje Ankete mjerenja životnog standarda (LSMS) po?elo je, oficijelno 26. septembra ove godine. Kao dio projekta "Gra?enje osnove statisti?kog sistema u BiH", studiju ?e provesti sva tri statisti?ka zavoda Statisti?ki zavod Federacije BiH (FBiH), Statisti?ki zavod Republike Srpske (RS) i Državna statisti?ka agencija, navodi se u saopštenju UNDP-a (United Nations Development Programme).Studija slijedi nakon pripremne faze, u okviru koje je i pilot LSMS-a iz ju .....