DNEVNI LIST,

24.09.2015

Naš zadatak je i upozoravati, predlagati i davati preporuke za sprečavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese pacijenata

Svaki prekršaj u zdravstvu je potrebno prijaviti

Autori: VALERIJA ĆORIĆ

Nedavno je osnovano Zdravstveno vijeće, savjetodavno tijelo kojeg je, s ciljem predlaganja mjera usmjerenih na ostvarivanje i unapređenja prava pacijenata, imenovao Mladen Bošković, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a. Biljana Čerkuč, predsjednica Vijeća u intervju za Dnevni list govori o tome na koji način pacijenti koji dožive neugodnost u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi mogu reagirati i na koji način će ovo vijeće štititi prava pacijenata u HNŽ-u. Javnost još uvijek nije upozna .....