OSLOBOĐENJE,

27.11.2015

MHE Kijevo 2 gradit će se na rijeci Željeznici u naselju Kijevo, a druga MHE je Hrasnica i ona će biti smještena na potoku Hrasnica u naselju Turovi

INVESTICIJA OD PET MILIONA MARAKA

Autori: M.P.

Opština Trnovo pogodno je tlo za gradnju malih hidroelektrana zbog velikog hidropo tencijala kojim raspolaže, stoga i ne čudi njihova odluka da krenu u gradnju dvije male hidroelektrane MHE Kijevo 2 i Hrasnica. Koncesija Kako nam je kazala Mladenka Rađen, viša stručna saradnica za urbanizam Opštine Trnovo (RS), i ranije je postojao interes raznih domaćih investitora da se na ovom području grade mini hidroelektrane. Uglavnom su bili zainteresovani neki domaći investitori. Raspisali smo javni pozi .....