GENERALNI SERVIS ONASA,

08.08.2002

PONUDA-POTRAŽNJA

Autori: ONASA

1. LIMES COMPANY, bh. proizvodna firma za preradu aluminijskog i bijelog lima, nudi:svoje proizvode.Adresa: LIMES COMPANY, S. Prvovjencanog 1, Banjaluka, BiHE-mail: limesŽblic.netTel.: + 387 51 306 679, fax: + 387 51 315 978, kontakt-osoba: Goran Milosavac.2. METBOJ D.OO., bh. trgovinska firma na malo, nudi:željeznu robu,boje,lakove,staklo igradevinski materijal.Adresa: METBOJ D.O.O., Mustafe Latifica 3, 71000 Sarajevo, BIHE-mail: metbojŽhotmail.comTel./fax: + 387 33 46 93 89, kontakt-osoba: Zuf .....