NEZAVISNE NOVINE,

09.11.2004

Inspekcija mora hitno intervenisati

Autori: S.GOJKOVIĆ

Velimir Sakan, clan Savjeta Mašinskog fakulteta Banja Luka, inicirac e da Republicka prosvjetna inspekcija i sve nadležne institucije preispitaju eventualne nezakonitosti na ovom fakultetu. Sakan istice da je vec tražio da se preispitaju navodi i dokumentacija o eventualnim nezakonitostima, te da ce taj zahtjev ponoviti sutra na sjednici Savjeta fakulteta. "Situacija na fakultetu je zrela za intenzivnu istragu i aktivnosti, kako Prosvjetne inspekcije, tako i svih drugih institucija. Savjet fakul .....