OSLOBOĐENJE,

20.04.2016

Nema smisla da se otpad proizveden u elektrani Krško vozi preko cijele Hrvatske do granice sa BiH, smatra Jasmin Emrić

DIPLOMATSKI NASTUPAMO U PRIČI 0 TRGOVSKOJ GORI

Autori: AJDIN BUSULADŽIĆ

Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a Srebrenka Golić predsjedavala je jučer u Sarajevu drugom sjednicom Radne grupe za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta radioaktivnog, nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, u Hrvatskoj. Javne rasprave Stanovništvo Pounja jednoglasno je da se na ovoj lokaciji ne smije ništa graditi ovakvog tipa, čulo se tokom obraćanja članova grupe nakon sastanka. Jedan od zaključaka je da se i zajedničkim sna .....