OSLOBOĐENJE,

22.04.2016

Ključno je da svi o ovome razmišljamo kao potencijalni primatelji organa, jer većina misli samo iz ugla darivaoca, poručio je Tomislav Martinović

Svi smo donori organa i bez pisane izjave

Autori: M.ĐUROVIĆ- RUKAVINA

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH jučer je, između ostalog, prihvatio nacrt izmjena i dopuna Zakona o transplantaciji organai tMva u svrhu liječenja, koje je resorno ministarstvo predložilo na zahtjev udruženja dijaliznih i transplantiranihbolesnika FBiH. Edukacija građana Izmjene i dopune ovogzakona, koji je na snazi od 2009. godine, tiču se promjene načina pristanka osobe da donira svoje organe. Sadašnji zakon propisuje tzv. informirani pristanak, koji podrazumijeva da osoba koja želi donir .....