GENERALNI SERVIS ONASA,

27.12.2002

JAVNE PONUDE

Autori: ONASA

DNEVNI AVAZ, 27.DECEMBRA1. JZU Dom zdravlja Srebrenik objavljuje javno nadmetanje za nabavku lijekova i medicinskog materijala.Tenderska dokumentacija se može podici u JZU.Ponude dostaviti na adresu JZU Dom zdravlja Srebrenik, ulica Zlatnih ljiljana, Srebrenik do 15.januara, 2003.godine .Dopunske informacije na telefon: 035/640-303 i 640-267.Kontakt osoba Hogic Zlata.2. Nacelnik Opcine Visoko objavljuje javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za izvodenje radova zimskog održavanja lokalnih putev .....