DNEVNI LIST,

19.07.2016

Po meni, ključno je pitanje postoji li politička volja da se u to ide. Ako je nema, bilo bi zanimljivo analizirati tko to blokira taj napor i zbog čega. Mislim da bi odgovori na ta pitanja u znatnoj mjeri pojasnili odnos dijela političkih elita prema borbi protiv terorizma u BiH, zaključio je Azinović

Ključno je postoji li politička volja za borbu protiv radikalizacije

Autori: DARIO PUŠIĆ

Stručnjak za međunarodni terorizam, sveučilišni profesor dr. Vlado Azinović u razgovoru za naš list komentira trendove u radikalizaciji te se osvrće na fenomen društvenih mreža i interneta općenito u kontekstu privlačenja mladih ljudi iz BiH u redove tzv. Islamske države. Pritom, ističe kako je teško govoriti o realnoj opasnost budući da nemamo uvid u stvarnu raširenost ove prakse. -Možemo govoriti o pretpostavkama. S jedne strane, veliki broj ljudi sve više koristi nove komunikacijske tehnologi .....