NEZAVISNE NOVINE,

12.11.2004

ISTIČE VRIJEME ZA RS

Autori: N.N.

Težnje BiH ka clanstvu u NATO-u i EU dovedene su u pitanje zbog neispunjavanja obaveza Republike Srpske prema Haškom tribunalu, rekao je juce visoki predstavnik Pedi Ešdaun u svom obracanju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. "Nedostatak suradnje sa Haškim tribunalom predstavlja najvecu prijetnju za buducnost cijele zemlje, a posebno RS", rekao je Ešdaun. V i s o k i predstavnik je podsjetio Savjet bezbjed n o s t i da za d e v e t godina RS nije isporucila nij e d n u o s o b u .....