INFOKOM,

01.12.2016

Nakon što je početkom godine održana reizborna Skupština Asocijacije tekstila, odjeće, kože i obuće u Bosni i Hercegovini (Asocijacija T.O.K.O.), novoizabrani Odbor Asocijacije je pokrenuo aktivnosti na rješavanju nekih od ključnih problema sa kojima se bh. kompanije susreću u svom poslovanju.

Stanje i perspektive u tekstilnoj i kožarsko-prerađivačkoj industriji u BiH

Autori: MURIS POZDERAC

Kao jedan od prioritetnih problema istaknuta je potreba za hitnom harmonizacijom carinskih propisa i carina u BiH sa carinama u EU radi unaprjeđenja poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini u ovom industrijskom sektoru. Također, drugi veliki problem je evidentan nedostatak kako stručnih obrazovnih institucija tako i adekvatno školovanog potrebnog kadra, te je u tom smislu neophodno hitno pristupiti reformi i harmonizaciji obrazovnog sistema na nivou cijele države. Vanjskotrgovinska komora BiH i .....