REPORTER,

10.11.2004

("Velike laži malog drvosjece" - "NR" br. 85/27 oktobar 2004. godine)

Reagovanje

Autori: MILAN DAMJANOVIĆ

Kao republicki inspektor šumarstva cije je ime pomenuto u navedenom tekstu, osjecam se dužnim da demantujem navode koji se direktno povezuju sa nadležnosti rada republickog inspektora. 1. Da je pustošenje šuma u ŠG "Vrbanja" Kotor Varoš dobilo takve razmjere da se postavlja pitanje da li ce buduce gazdovanje šumama u ovom kraju biti održivo? ŠG "Vrbanja" gazduje šumama na osnovu odredaba Š.P.O, sa rokom važnosti od 1.1.1999. do 31.12.2008. godine. Predvideni obim sje- za uredajni period za cetin .....