NEZAVISNE NOVINE,

13.11.2004

Nepouzdana statistika SPREČAVA RAZVOJ BiH

Autori: V.ILIKTAREVIĆ

Popis stanovništva u BiH neophodan je, jer je razvojna politika BiH nezamisliva bez zasnivanja na kljucnim demografskim podacima, te stoga hitno treba donijeti zakon o popisu stanovništva kojim bi se regulisao sadržaj popisa. To je jedan od osnovnih zakljucaka okruglog stola o temi "Popis stanovništva u BiH", koji je u organizaciji Republickog savjeta za demografsku politiku održan u petak u Banjoj Luci. "Ako se uskoro ne uradi popis bh. stanovniš tva svi razvojni planovi ce se i dalje zasnivati .....