SARAJEVSKI LIST,

25.12.1881

K statistici pozorišnih požara.

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Pri požaru šomburškoga pozorišta u Amsterdamu g. 1772. zaglavilo je 18 osoba, pri požaru u Saragozi godine 1778. 137 osoba, g, 1781 u Parizu 21, 1794. u Kopru u Istri 1000 osoba. Tečajem sadanjega vijeka dogodili su se sljedeći veći požari: God. 1811. u Rihmondu zaglavilo je 78 osoba, godine 1836. u pozorištu Lehmanovu u Petrogradu (800 mrtvih), g. 1845. kinesko pozorište u Kantonu (1670 mrtvih i 1700 ranjenih), god. 1846. kraljevsko pozorište u Kvebeku u Kanadi (200 mrtvih), g. 1847. dvorsko pozorište u Karlsruhe (63 mrtva i 200 ranjenih), god. 1857. pozorište degli Akvedoti u Livornu (100 mrtvih i 200 ranjenih), g. 1872. požar u Tinsinu u Kini (600 mrtvih), g. 1878. u Broklinu (u Americi 283 mrtva i mnogo više ranjenih), g. 1877. pozorište u Montpelijeru (400 mrtvih).