SARAJEVSKI LIST,

30.10.1881

Kola po velikim varošima.

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Varoš London ima 1400 omnibusa, 50.000 Fijakera, 40.000 teretnih kola, i 10.000 privatnih ekipaža.Na mostu London-bridž, koji je na 5 svodova, 9 hvati širok i 140 hvati dug, prolavi svaki dan 20.000 kola i 200.000 lјudi. Kola svake godine pogaze u Londonu 140 osoba. Beč ima 2170 fijakera i konfortabla, 1400 omnibusa i 20.000 teretnih kola.