1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

Ribe Sarajeva i okoline

Pregled fokusa

Rudolf Zapata i Zdravko Taler u Galsniku Zemaljskog muzeja iz 1932.godine objavili su tekst pod nazivom "Ribe Sarajeva i okoloine". /.../ Najinteresantniji desni pritok Bosne je Miljacka, koja protječe kroz grad Sarajevo, a nastaje od Mokranjske i Paljanske Miljacke, koje se sastaju kod Starog grada ispod sela Buloga. Obadvije rječice dolaze iz grupe gorja Trebević—Ravna Planina i pjeskovitog i škriljavog terena Romanije Planine. Probijaju se dubokim usjelinama kroz krečnjačko gorje do svoga sastava. Lapišnica i Moščanica prolaze kroz poprečne doline i saljevaju se u Miljacku. Sve atmosferske oborine gorske grupe Bukovik—Crni Vrh saljevaju se u Bosnu. U Miljacku utječu još potoci u samom gradu Sarajevu: Bistrik, Koševo, Sušica i Kovačički Potok. /.../Dosada smo ustanovili u rijeci Bosni, odnosno u vodama okoline Sarajeva, dvadeset (20) domaćih ribljih vrsta i tri (3) uvezene preko bivšeg državnog ribogojilišta »Vrelo Bosne«. To su dvije pastrvske vrste, porijeklom iz Kanade i Kalifornije, barjaktarica (Salmo fontinalis) i dužičasta pastrva (Trutta iridea), te iz Neretve prenesena mekousna (Trutta obtusirostris). Ove vrste nestaju, osobito mekousna, i nisu se održale, možda i zbog toga što se ne vrše daljni nasadi mlada iz ribogojilišta. Za uvid u puni tekst pratite link

„Glasnik Zemaljskog muzeja“ je bosanskohercegovački naučni časopis, čiji je prvi broj izašao davne 1889. godine. Prestao je izlaziti 2006. godine. Infobiro, digitalna online baza sadrži digitalna izdanja Glasnika od 1889. do 1940. godine. Pristup ovim tekstovima i historijskom arhivu štampe BiH u cjelini je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje.

 

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija