1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

Širenje zarazebnih bolesti iz 1935

Pregled fokusa

Napretkova božićna knjiga prema dostupnim podacima izlazila je u Sarajevu u periodu 1935 do 19542.godine. Izlazio je u okviru HKD Napredak. Izlazio je jednom godišnje. U broju iz 1935.godine autor Josip Fleger je pisao o zaraznim bolestima piše... Odkako je ljudi na svijetu, toilo je a i bit će uvijek bolesti, jer na ovoj zemlji nema, niti može biti potpunog zdravlja. Ipak se mnoge bolesti mogu ili posve spriječiti ili smanjiti na najmanju mjeru. To vrijedi osobito za zarazne boiesti. One nastaju od klica, koje mi okom ne vidimo, a prenose ih ljudi, jedan čovjek na drugog, ili ih prenose životinje na čovjeka. Za gubu su odavna ljudi znali, da je prelazna bolest, pa su već stari narodi gubavce odvajali od zdravih. Međutim za mnoge druge zarazne bolesti nijesu držali, da su prelazne i opasne za zdravog, a niti je bilo poznato kako se te bolesti šire. Danas znamo za svaku zaraznu bolest, kako ona nastaje i kako se širi, a poznavajući to možemo se od nje i čuvati. Ove bolesti prenose se u glavnom na četiri načina: dodirom oboljelog, jelom i pićem, udisanjem zaraženim zrakom i konačno ušima i drugim nametnicima. Dodirom se prenosi većina kožnih bolesti, tako svrab, šuga i gnojanice. Za puni uvid u tekst i mogućnost preuzimanja digitalizirane preslike pratite link

„Napretkova božićna knjiga“ - izlazio je u Sarajevu u periodu 1935 do 1942.godine. Izlazio je jednom godišnje. Digitalni arhiv Infobiro sadrži sva dostupna izdanja Kalendara. Za pristup izdanjima pratite link

Pristup ovim tekstovima i historijskom arhivu štampe BiH u cjelini je neograničen i BESPLATAN za sve registrovane korisnike digitalnog arhiva Infobiro, koji arhivu pristupaju s IP adresama iz BiH. Registrujte se još danas ovdje

 

 

Kolekcije

1850 - 1878: Osmanski period

1879 - 1913: Austrougarski period

1914 - 1918: I svjetski rat

1919 - 1940: Kraljevina SHS / Kraljevina Jugoslavija

1941 - 1945: II svjetski rat

1946 - 1989: SFR Jugoslavija