1996 - Aktuelni period

Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Pregled fokusa
Untitled document

 

Izvor: Oslobođenje 24.11. 2007.,Autor: Fadila Nura Haver

 

Danas se proslavlja Dan državosti Bosne i Hercegovine, dan  kada  se održalo prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a i kada je 1943. godine izražena odlučnost naroda da BiH bude ravnopravna zajednica svih naroda u okviru jugoslovenske federacije, sa granicama još iz srednjovjekovne Bosne. U tekstu “Čas historije u Mrkonjić gradu”se kaže “Sada više od pola mladih ne znaju šta je to 25. novembar, da li je to Dan nezavisnosti ili je Dan državnosti i koja je razlika. Ne znaju šta se desilo toga dana i zašto je to važno za Bosnu i Hercegovinu. Ono što se uči u školi, to je jedan šturi podatak, samo toliko da je tog dana u Mrkonjić-Gradu održan ZAVNOBiH i da su donesene nekakve odluke. Većina mladih ljudi ne zna koje su to odluke, kakav i koliki je njihov značaj za državnost BiH. Jednostavno nisu svjesni da je sadašnja Bosna i Hercegovina nezavisnost najvećim dijelom i mogla dobiti na osnovu toga, na osnovu odluka ZAVNOBiH-a”

 

„Oslobođenje“ je dnevna novina sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini. Štampa se od 30. avgusta 1943. godine sve do danas. Digitalna baza Infobiro posjeduje kompletne brojeve „Oslobođenja“ od 2004. do danas i dio ratne arhive od oktobra 1994.  do decembra 1995. godine. Arhiva Infobiro-a je pretraživa i dostupna pretplatnicima arhiva, a reistrovati se možete ovdje.

Kolekcije

1990 - 1995: Rat u BiH / Rat u ex-Jugoslaviji

1996 - Aktuelni period