INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO
Rezultata: 1,025
Sortiraj po: Relevantnost | Datum
Draga, Danica, Resa.

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.07.1891
a) „Draga" „Koju Dragu misliš, i o kojoj Dragi naumio si govoriti u ovom listu? Da li o onoj Dragi opatici sv. Nikole, koja se pod g. 1312. — ili o onoj Dragi, a opet opatici, no ne sv. Nikole vec sv Procitaj vise
Rezultati tjelesnog mjerenja 140 bosansko-hercegovačkih vojnika.

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.07.1891
Potaknut proucavanjem poznatog djela Lombrosa: „L'uonio delinquente" otpoceo sam god. 1889. citav niz mjerenja na domacim kažnjenicima u centralnoj kaznionici u Zenici. Ali da bih dobio prava osnova z Procitaj vise
Numizmatička zbirka, nabavljena za bos.herceg. zemaljski muzej u Sarajevu.

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.07.1891
Posredovanjem direktora c. kr. muzeja u Spljetu, g. Fr. Bulica, kupio je naš muzej lijepu zbirku starih, vecinom rimskih novaca. Tu zbirku prikupio je neki posjednik u Imotskom, a po njegovoj izjavi b Procitaj vise
Rimska cesta u kotaru srebreničkom.

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.07.1891
Pod imenom „Tabula Peutingeriana" poznati svjetski zemljovid Kastorijev prikazuje cestu, koja je vodila iz Sirmium-a (sada Mitrovice) u Gensis do štacije Ad Drinum (flumen), a odovud u Argentariju. Do Procitaj vise
Floristički prilozi.

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.07.1891
I. Na putu od 5.—26. jula god. 1891. kroz bihacko okružje radi botanickih istraživanja, a u glavnom pravcu od Novog preko Vranograca, Cazina, Bihaca i Petrovca cak do okružne megje, pri cemu sam se p Procitaj vise
Prehistoričke gradine na Glasincu.

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.07.1891
Ima tome dvije godine, što sam na kongresu antropologa u Becu prvi put svratio pažnju strucnjaka na cislo prehistorickih gradina, koje sa svih strana opasaše Glasinacko polje. Od onda sam pomnije istr Procitaj vise
Rimska utvrda na Crkvenici i kastrum kod Doboja.

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.07.1891
Pri utoku Usore u Bosnu, i to u vrlo tupom kutu, što ga tvore lijeve obale obiju recenih rijeka, uzdiže se jugo-zapadno od njenog grada, kao i na dvije ubave i plodne doline Bosne i Ušore. Slika 1. pr Procitaj vise
Stari nacrt smučke župe usred kralj. Bosne.

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.07.1891
Godine 1890. u knjizi I. „Glasnika zemaljskog muzeja u Bosni ; i Hercegovini" (god. II., knj. I, str. 40.—42.) priopnio sai „Grbovi Ohmucevica u Slanomu (u Dalmaciji)", a iste je godine u III. knjnzi Procitaj vise
Od Spljeta do Sarajeva.

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.07.1891
Pracen svojim prijateljem, dr. Ant. vitezom Tomasinijem, podoh 3. juna 1891. godine od Spljeta preko Sinja u Lijevno, koje mi putovanje ne dade pridike za arheološke studije, sa cega se moradoh ograni Procitaj vise
Arheološki prilozi.

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.07.1891
I. Markova kula u Višegradu. Znamo tri srednjevjekovna grada, što podaleko jedan od drugoga stoje, a istim se imenom ponose. Iohodivši naš Višegrad na Drini, sjetismo se njegovih drugova Višegrada na Procitaj vise