INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO
Rezultata: 1,025
Sortiraj po: Relevantnost | Datum
Stara hamajlija iz Lijevna.

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.10.1889
Dobrotom gosp. Marka Nanija, upravitelja trgovacke škole u Lijevnu stekao je zemaljski muzej starodrevnu hamajliju, koju je neki seljak, kopajuci svoju njivu, našao i prodao g. Mati Tadicu, kujundiji Procitaj vise
Gdje u Bosni i Hercegovini ima dojako opažanih vrsta iz roda pataka i kuda se šire.

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.10.1889
Ako se u zbirci bosanskohercegovackog zemaljskog muzeja za broj preparata iz roda ptica naprijed spomenutih može reci, da je pozamašan i bogat, to valja prije svega tome zahvaliti, da se i lovac po za Procitaj vise
O smrti Stjepana Tomaševića, zadnjeg kralja bosanskoga.

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.10.1889
Mnogi historici bilježe da je Stjepan Toma predzadnji kralj bosanski, stupio u zaštitu sultan Fatih-Mehmeda pod uslovom, da placa danak, kao što se na ugovoru obvezao, pošto je bio mir utanacen. Posli Procitaj vise
Naputak za svetu proskomidiju u zavalskomu opštaku.

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.10.1889
U vasiljanskomu je manastiru na Zavali (u Hercegovini — u Popovu Polju) starinski opštak napisan na staru lanenu papiru, te je negda bio i krasno uvezan. Spomenuta je knjiga visoka m. 0*28, a široka m Procitaj vise
Nova vrsta parnidaruma (vrsta zareznika kornjaša)

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.10.1889
I. Elmis rufiventris n. sp. Oblongus, niger, metallescens. Elytra punctatostriata, parallela, intervallis planis. Prosternum in medio, sicut segmenta corporis in medio rufescentia. Antennae tarsiqu Procitaj vise
Crtice o životu gmazova, koji žive u Bosni i Hercegovini,

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.10.1889
(Pisac sebi pridržava sva prava, narocito pravo prijevoda u strane jezike). (Nastavak clanaka u II. i III. broju Glasnika, godište 1889). Uopce o zmijama. Uopce o prebivalištu. Ako razmotrimo z Procitaj vise
J. Pervolf. Otčets o naučnuha zanjatijah za graniceju va letneje vakacionnoje vremja 1888 g. Varšava 1889. str. 71.

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.10.1889
Pod ovijem je naslovom izdao dr. Josip Pervolf, rodom Ceh a zvanjem profesor slavenske povijesti pri carskom sveucilištu varšavskom, izvještaj o svom naucnom putovanju po Austro-Ugarskoj godine 1888. Procitaj vise
Osmi megjunarodni kongres orijentalista u Štokholmu i Kristijaniji.

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.10.1889
Po nalogu visokog zajednickog ministarstva financije u Becu odredila je visoka zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu gospodina Dra Krcsmarika, kotarskoga predstojnika i mene, da prisustvujemo kao cla Procitaj vise
Liječništvo po narodnoj predaji bosanskoj i po jednom starom rukopisu.

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.10.1889
U jednog narodnog ljecnika ili „pisara", kako ove ljude narod zove, nadoh stari rukopis sa dosta vanredno zanimljivih podataka za narodno shvatanje bolesti i njenih lijekova. To me je ponukalo, te sam Procitaj vise
O postanku Karagjoz-begove džamije u Mostaru.

BESPLATAN TEKST

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA,  01.10.1889
„Zaklela se kaduna Fatima: Da ce gradit' sabat u Mostaru, Da se cuje po svemu Mostaru, Po Mostaru i oko Mostara, — I još da ce džamiju sagradit' Baš na sr'jedi šeherli-Mostara, Da je takih i u cara ma Procitaj vise