E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Za povratak u BiH 25 miliona KM