Login form

Registration form

Još uvijek nemate vaš korisnicki račun?
Molimo vas da popunite ovaj formular kako biste se registrovali za pristup INFOBIROU.

Napomena: Sva polja označena sa su obavezna i moraju se popuniti.

Vaše osnovne informacije
Vaš korisnički log-in
Vaša lozinka
Garancija vaše privatnosti

INFOBIRO u potpunosti štiti privatnost svojih korisnika, te informacije prikupljene u ovom formularu za registraciju korisnika nece biti distribuirane bilo kojoj trećoj strani bez vaše pismene dozvole. Ovdje prikupljene informacije koristiće se isključivo u svrhu vođenja interne evidencije korisnika usluga INFOBIROA, i obavještavanja korisnika o njihovom korisničkom statusu i eventualnim promjenama u funkcionalnosti i ponudi usluga INFOBIROA.

Sporazum o principima korištenja usluga Infobiroa

Napomena
Tokom procesa registracije korisničkog računa obavezni ste aktivirati vaš korisnički račun putem linka koji će vam biti poslan na email adresu.
Hvala!

Prihvatam uvjete korištenja i želim se registrovati