E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

EU će formirati 13 taktičkih grupa za brzo djelovanje