E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

U SARAJEVU PONOVO SVIRAM 23. DECEMBRA