E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Izvozna podrška za manji trgovinski deficit