E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Moj prijatelj je izgubio glavu jer je pomogao meni i drugima