E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

B. ZEC-FILIPOVIĆ: M. IVANIĆ VIŠE NIJE MINISTAR VANJSKIH POSLOVA BIH