E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Planirano zapošljavanje sarajevskih Roma