E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Nije sve u novcu, nešto je i u biznisu