E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Genocid u BiH samo je jedna od nenaučenih lekcija holokausta