E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Moglo se više učiniti na gradnji Ferhadije