E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Premještanje zatvorenika poetničkom principu je pogubno