E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Ne žele da se optuženima sudi u Beogradu i Zagrebu