E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Odbrana Gorana Dubočanina predložila devet svjedoka