E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Devizne rezerve 3,457 milijardi KM